UNIT KERJA DAN PEJABAT

Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Keswa

dr. Benky Octavianus TS

  • Nama Lengkap: dr. Benky Octavianus TS
  • Tempat/Tgl Lahir: / 11 Oktober 1977
  • Alamat Kantor:
  • Pendidikan Terakhir: STRATA I (S1)
  • Email:

Biografi